Dəniz məhsulları müxtəliflik cəhətindən əhatəli portfelə malik məhsullardan meydana gəlir. Hər biri ayrı ayrı kateqoriyalandırılmış olan bu məhsulların saxlanma şəraiti və saxlama müddətləri fərqlidir.
Məsələn, yağsız və çiy olan mərcan, çapaq və levrək kimi məhsulların -18 dərəcədə 6 ay saxlama şəraritinə malik ikən, yenə çiy yağlı kürə, xurcun və tuna kimi məhsullar -18 dərəcədə 3 ay saxlama ömrünə malikdir. Normal bir soyuducuda bu və bənzər məhsulların çiy, bişmiş və isti hazırlanmış olaraq, 0 ilə +4 dərəcə 1 gün ilə 4 həftə saxlama müddətləri vardır.
Dəniz məhsullarının təzəliyini qoruya bilməsi və uzun müddət saxlana bilməsi üçün mümkün olduqca soyuducu kameralarda sürətli bir qaydada dondurulması zəruridir. Yaş olan dəniz məhsullarının Sənaye Növü Soyuducu Anbarlarda dondurulması daha tez və asan olduğu üçün çox vaxt məhsulları suya soxub dondurmağa cəhd etmək kimi bir səhv edilər və həqiqi mənada ləzzətdə itkiyə səbəb olar. Əslində metod düzdür ancaq üsul səhvdir, düz olan isə məhsulları, qablaşdırılandan sonra suya toxundurulub soyuq otaqlarda dondurulmağa qoymaqdır.
Bu məhsulların saxlama müddətləri hər halda fərqli olduğu üçün həssas bir mühəndislik və hesablama tələb edir.

Rakamlarla Biz

0
Dünyadaki Ofislerimiz
0
Partnerlerimiz
0
Bitirdiğimiz Projeler
0
Hizmet Verdiğimiz Servisler