Soyuducu anbarların quraşdırmasında nə qədər yaxşı vəsait seçərsəniz seçin, nə qədər yaxşı quraşdırma və işçilik edərsəniz edin, əgər soyuq otağınızın layihələndirməsi düzgün edilməmişsə, hesablamalar və soyuq otağın istifadə məqsədinə görə tutum hesablamaları edilməmiş isə problem meydana gəlməsi ehtimal daxilindədir. Dörd tərəfi soyuq otaq lövhəsi ilə əhatələyib, yaxşı soyutsun deyə çox böyük tutumda soyuducu anbar mühərriki seçmək, hər vaxt yaxşı nəticələr əldə etməmizi təmin etməz və konkret olaraq səhv bir seçimdir.
3A Global Endüstriyel Soğutma sistemleri olaraq bütün soyuducu anbar fikirlərinizi, prioritetli olaraq bütün detalları nəzərə alaraq layihələndiririk, bu layihələri komputer şəraitində olduğu kimi 3D texnologiyasından da istifadə etməklə maket vəziyyətində sizə təqdim edirik.
Bütün bu soyuducu anbar zavod layihələndirmə və konsaltinq xidmətlərini siz müştərilərimizə təmənnasız olaraq göstəririk.

  • Türkmenistan Soğuk hava Deposu