Dəniz Məhsulları Soyuducu Anbar Sistemləri

Dəniz məhsulları müxtəliflik cəhətindən əhatəli portfelə malik məhsullardan meydana gəlir. Hər biri ayrı ayrı kateqoriyalandırılmış olan bu məhsulların saxlanma şəraiti və saxlama müddətləri fərqlidir. Məsələn, yağsız və çiy olan mərcan, çapaq və levrək kimi məhsulların -18 dərəcədə 6 ay saxlama şəraritinə malik ikən, [...]