Nemlendirme cihazları Santrifüj Disk yardımı ile suyu atomize etmekte ve bu su taneciklerini sis dumanı haline getirip püskürtür. Oluşan bu nem buharı ile ortamdaki nem değeri ayarlanabilmektedir.

Soğuk Oda Nemlendirme Cihazları genellikle  meyve, sebze olgunlaştırma projelerinde ,hızlı soğutma sistemleri, tohumlama odaları, mantar yetiştiriciliği ve benzeri sektörlerde kullanılır